Konsolidacja rynku ISP Archiwum ICT, Zarządzanie

laptop computer, laptop keyword, Alex Knight

[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 4 – jesień 2014, strona 12.

[rubryka] Zarządzanie

[autor] Joanna Łęczycka

[tytuł] Konsolidacja rynku ISP

___________________________________________________________________________________________________________

Konsolidacja rynku ISP

Samemu trudno jest funkcjonować w biznesie. Konkurencja, jest nie tylko konsekwencją wolnego rynku, która zabiera klientów, ale także źródłem cennej inspiracji, wiedzy i nowych możliwości. Znajomości, działanie kolektywne, integracja,  wieloobszarowa konsolidacja stają się dźwignią rozwoju i kołem zamachowym gospodarki, także w branży operatorów ISP.

Klastry – współpraca z konkurencją?

Klaster jest powiązaniem podmiotów gospodarczych, które jednocześnie ze sobą konkurują i współpracują. Daje przedsiębiorcom wiele korzyści, możliwości wymiany doświadczeń, wiedzy  i pozwala wzmocnić przewagą konkurencyjną. Efekt synergii niesie dużo pożytku, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Firmy z sektora usług informatycznych także grupują się w klastry, żeby prowadzić wspólną politykę i współpracować w imię wzajemnych korzyści. Klaster e-południe skupia firmy z województwa śląskiego. Otwiera możliwości wspólnej polityki i działań konsolidacyjnych, które są odpowiedzią na działania globalnych operatorów. -

Nasze stowarzyszenie powstało po to, by przełamać stereotypy. Sieci osiedlowe, Trzepaki, czy sieci Amatorskie (w dobrym tego słowa znaczeniu) przestały być pionierami Internetu w Polsce i firmami, które powstawały jako odpowiedź na brak dobrej oferty od dużych firm telekomunikacyjnych. To takie właśnie firmy otwarły rynek, spopularyzowały Internet i upowszechniły go w domach. Jednak duże telekomy widząc otwarcie rynku stworzyły oferty, a przede wszystkim dobre kampanie reklamowe, które przyciągają klientów. I tu lokalność, która zawsze była atutem okazała się słabością. Część operatorów widząc trendy rynkowe postanawia zacząć współpracować 

mówi Sebastian Kachel z klastra e-południe. Współpraca staje się więc szansą na konkurowanie z globalnymi operatorami i budowanie siły lokalnych dostawców Internetu.

Motto Klastra Myślenickiego brzmi „kooperacja kluczem do sukcesu”  i w imię tej idei grupa podejmuje działania wspierające rozwój branży telekomunikacyjnej w swoim obszarze. Klaster Myślenicki stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych i komunikacyjnych. Klaster e-północ to z kolei największy na Pomorzu węzeł wymiany ruchu IP oparty o szereg linków 10G pomiędzy węzłami na terenie Trójmiasta. Obecnie klaster tworzą trzy firmy.

Inny północny klaster – ICT – powstał stosunkowo niedawno, bo na początku bieżącego roku. Wziął sobie na cel wspieranie rozwoju regionalnych operatorów telekomunikacyjnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz sprzedażowych w branży ICT, rozwój infrastruktury i produktów. Uczestnicy mają możliwość korzystania z usług, takich jak – doradztwo prawne, wspólny marketing, wsparcie przy ubieganiu się o fundusze europejskie a także wymiany know-how. Klaster działa bardzo prężnie. -

W wyniku współpracy wewnątrz klastrowej firmy zrzeszone w ramach klastra pozyskały dotacje unijne na kwotę blisko 3,8 mln zł. W chwili obecnej realizowana jest także idea budowy węzła wymiany ruchu w Data Center Sprint w Olsztynie, co umożliwi docelowo obniżenie kosztów funkcjonowania naszych firm i skonsoliduje wspólne zakupy. Jesteśmy także na etapie wdrażania wspólnej marki dla operatorów telekomunikacyjnych, wspólnego  brandingu, polityki marketingowej i reklamy, a także wdrażania ujednoliconych procedur, wzorców dokumentów oraz szkolenia personelu

opowiada Artur Wojtasik z klastra ICT.

Wspólne przedsięwzięcia klastrów na polu rozwoju technologii, wspólnej polityki pozyskiwania funduszy, integracji branży, pokazują, że konkurencja może być zdrowa i działać w imię tworzenia wspólnej siły. Współpraca daje bowiem o wiele większe efekty, niż rywalizacja czy jednostkowe działania.

Organizacje w służbie branży

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej powstała z potencjału, jaki drzemie we współpracy i wymianie doświadczeń.  Jej pierwszym krokiem było Tanie Łącze, które zapewniło dużo korzystniejsze ceny za transmisję i dostęp do Internetu, niż którykolwiek mały operator mógł sam wynegocjować w rozmowach z dostawcami. Na tym samym pomyśle zrodziła się koncepcja SEZ czyli systemu hurtowych zakupów (urządzeń, technologii i usług szerokopasmowych), w którym, w oparciu o umowy ramowe z dostawcami, operatorzy zrzeszeni w Izbie budowali wspólny wolumen zakupowy. Dzięki temu potencjał zakupowy był dużo większy niż każdego z osobna. Inicjatyw służących branży podejmowanych przez KIKE jest dużo więcej. Jednym z nich jest GRAP, czyli Grupa Robocza
ds. Administracji Publicznej, która zajęła się szeroko pojętym dialogiem z władzami nadzorującymi regulacje sektora telekomunikacyjnego.  Izba prowadzi także prace nad systemem sprawnego
wdrażania telewizji cyfrowej wśród lokalnych operatorów. KIKE to przede wszystkim platforma konsolidacji branży, wymiany doświadczeń i wiedzy. Dwa razy w roku organizowana jest duża konferencja, która poza panelami dyskusyjnymi, wystawą technologii szerokopasmowych, stwarza okazję do rozmów kuluarowych i podzielenia się rozwiązaniami technicznymi, pomysłami, wdrażanymi u siebie projektami i usługami. Oprócz konferencji Izba realizuje też szkolenia dla pracowników firm zrzeszonych z różnorodnego zakresu – zarówno technologii jak i związanych z przedsiębiorczością i prowadzeniem działalności.

Cele konsolidacji, integracji, wymiany doświadczeń oraz kształtowania wspólnej polityki zakupowej stawia także organizacja iNET-group. Jest organizatorem TECH Meetingów, szkoleń, które dostarczają wiedzy i narzędzi z obszaru usług telekomunikacyjnych a także stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń.  W ramach grupy prowadzone są konsolidowane zakupy sprzętu i usług, dzięki czemu partnerzy mogą obniżać swoje koszty. Skutkuje to tańszym dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej czy bezpośrednią wymianą ruchu internetowego między operatorami.

Wspólne cele = wspólne działania

Poza zrzeszaniem się w klastry czy stowarzyszenia, operatorzy ISP podejmują także inne kroki i działania w imię wspólnych celów. Czasami są to dążenia zmierzające do poprawy jakości usług, działania komercyjne a niekiedy społeczne. Jedną z takich inicjatyw jest EPIX, czyli węzeł wymiany ruchu IP, który zapewnia dostęp do taniej i wysokiej jakości transmisji danych. Jest zarządzany przez operatorów ISP i działa na zasadzie non-profit. Wszelkie nadwyżki finansowe pozyskane z jego prowadzenia Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Południe”  przeznacza na rozwój i wspieranie przedsięwzięć służącym jego użytkownikom.

Oprócz działań w obszarze infrastruktury i technologii firmy współpracują także na polu marketingowym. Taką ideę reprezentuje PT Telecom. Spółka również uruchomiła węzeł wymiany ruchu w kolokacji 4DC, dzięki czemu umożliwiła operatorom ISP wspólne korzystanie z dzierżawionej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz transmisji. Została zakupiona także centrala Adescom, na której każda z firm członków może świadczyć usługi dla swoich klientów. -

W ramach działań marketingowych została  opracowana marka Telius, która docelowo ma być wspólnie oferowana przez wszystkich operatorów  zrzeszonych, są prowadzone wspólne akcje promocyjne i marketingowe, wprowadzane do obrotu nowe wspólne usługi. Sukcesem spółki jest określenie wspólnych celów oraz nawiązanie rzeczywistej współpracy przez lokalnych operatorów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym 

podkreśla Robert Kubica z firmy e-SBL.

Formą aktywizacji i integracji branży są także fora branżowe. To tutaj toczone są dyskusje, wyrażane opinie i rodzą się pomysły zmian. Taki internetowy hydepark to miejsce wymiany doświadczeń i źródło cennej wiedzy. Brak możliwości częstych spotkań B2B przenosi branżowe polemiki w obszar Internetu. Fora, takie jak ispforum.pl, czy trzepak.pl pełnią rolę opiniotwórczą w środowisku lokalnych operatorów.

Konferencje – wiedza, doświadczenia, integracja

Konferencje branżowe są niezwykle cennym źródłem wymiany informacji dla przedstawicieli ISP. Mają również wielki wpływ na integrację i rozwój środowiska operatorów. W branży tego typu spotkań nie brakuje, organizowane są cykliczne przez stowarzyszenia i klastry. Są to między innymi PLNOG, KIKE, iNET-Meeting, Targi IT Future Expo, Targi Infostrada, Media Forum, Metroport Integration Days , konferencja sieci szerokopasmowe i wiele innych.  To okazja do spotkania, dyskusji, zaprezentowania innowacji i wyznaczenia trendów w rozwoju sieci. Spotkaniom towarzyszy opinotwórcza prasa branżowa. Magazyn Twój Internet Professional patronuje większości z konferencji. Stał się najważniejszą agendą prasową dla polskiej branży ISP. Regularnie dostarcza informacji, porad technicznych jak i prawnych dostawcom Internetu z całej Polski. Magazyn aktywnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach, eventach, konferencjach, dzięki czemu jest aktualnym i rzetelnym źródłem wiedzy o branży i technologii. Misją redakcji magazynu Twój Internet Professional jest wspieranie integracji i konsolidacji branży. Stał się znaczącą platformą wymiany informacji i promocji wspólnie podejmowanych przez operatorów działań, targów i konferencji.

Różne kierunki konsolidacji

Lokalni operatorzy ISP korzystają także z możliwości współpracy z dostawcami globalnymi. Z ofertą wspólnych działań zwróciła się np. Netia, która chce dzierżawić od lokalnych operatorów infrastrukturę. Powstała w tym celu internetowa platforma zakupowa X-Trade, która działa jak portal aukcyjny, gdzie Netia może ogłaszać zapotrzebowanie na daną infrastrukturę. W ten sposób chce stworzyć bazę firm, z którymi operator będzie nawiązywał długofalową współpracę.

Przez wielotorową współpracę zaciera się także podział na firmy, które oferują tylko usługi internetowe i wyłącznie telewizyjne. Operatorzy, którzy kojarzeni są z usługami TV uczestniczą w przedsięwzięciach firm ethenetowych i na odwrót. W końcu obie technologie zmierzają  w kierunku FTTH (fiber to the home) , więc współpraca firm jest kwestią najbliższej przyszłości.

W Polsce istnieje ponad 1000 operatorów ISP, z czego ogromna większość nadal nie widzi potrzeby współpracy i konsolidacji. W bazie UKE jest ponad 6000 wpisów rejestracyjnych firm telekomunikacyjnych. Połączenie sił daje wymierne efekty biznesowe i otwiera na zupełnie nowe możliwości małe i średnie firmy z sektora ISP. Poza korzyściami finansowymi i technologicznymi to także szansa na konkurowanie z operatorami globalnymi i dorównanie im chociażby pod względem polityki marketingowej.

Konsolidacja rynku ISP
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności