Najważniejsze zmiany w prawie w 2019 roku [z archiwum ICT] Aktualności, Archiwum ICT

financial-documents

[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 21 – Zima 2018

[rubryka] Zarządzanie

[autor] Michał Koch 

[tytuł] Najważniejsze zmiany w prawie w 2019 roku

Jedną z najczęściej nowelizowanych gałęzi prawa w Polsce jest prawo podatkowe. Dla przedsiębiorców wiedza o tym “co i jak” jest kluczowa, gdyż, jak wiemy, ignorantia iuris noce. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy skrót najważniejszych zmian w prawie podatkowym, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i kilku innych przepisach dotykających MiŚOT w 2019 roku.

  • Część podatników, zgodnie z tym, co przewiduje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, będzie mogła skorzystać z 9-procentowej zamiast 15-procentowej stawki CIT. Stawka będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu podatnik będzie płacił zaliczki na podatek o stawce podstawowej (tj. 19%). Uprawnienie traci się w momencie przekroczenia kwoty 1,2 mln euro. Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Ministerstwo Finansów szacuje, że z 9-procentowej stawki CIT będzie mogło skorzystać 440 tys. podatników.

  • Od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorcy, którzy będą wypłacali na rzecz danego podmiotu należności w kwocie przekraczającej 2 mln zł, będą zobowiązani tak czy inaczej pobierać podatek u źródła bez względu na zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo zapisy ustawy. Obecnie, w zależności od rodzaju czynności, stawka podatku u źródła wynosi od 10 do 20 proc., ale można ją obniżyć, jeżeli przedłoży się fiskusowi certyfikat rezydencji podatkowej, czyli dokument, na podstawie którego ustala się, czy możliwe jest zastosowanie międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Polską a krajem rezydencji kontrahenta.

  • Uchylono obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej.

  • Pojawi się też możliwość ulgi na innowacje (Innovation Box) – możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej.

  • W kwestii terminów ostatecznego wyboru formy opodatkowania można dokonać będzie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojawi się pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód będzie w grudniu roku podatkowego).

  • Również podatek VAT został dotknięty zmianami: od stycznia skraca się okres ulgi na złe długi – VAT należny można skorygować już po upływie 90 dni niewywiązywania się przez kontrahenta z zapłaty, a nie 150 dni, jak było do tej pory. Samo złożenie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy wraz z określonym w deklaracji terminem zwrotu będzie potraktowane jako wniosek o zwrot lub przyspieszenie terminu zwrotu. Tak zwany mały ZUS to możliwość skorzystania przez przedsiębiorcę z nowej ulgi: jeśli przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia – w 2018 roku jest to 63 tys. zł – można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

  • Akta pracownicze można przechowywać teraz w formie elektronicznej przez 10 lat (dotychczas obowiązkowa była forma papierowa i 50 lat).

  • Zmiany dotknęły także sferę spółek: możliwe będzie podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym, a członkiem zarządu spółki partnerskiej nie musi być już tylko i wyłącznie partner, ale i osoba trzecia. Zmieniły się także zasady zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

  • Zatwierdzone sprawozdania finansowe trzeba będzie przechowywać przez 5 lat – to zmiana z bezterminowego obowiązku.

Najważniejsze zmiany w prawie w 2019 roku [z archiwum ICT]
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności