Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw Aktualności, Inwestycje

Computerworld

Polskie przedsiębiorstwa przeprowadzają transformację cyfrową, ale ważną rolę w tym procesie odgrywa koszt wdrożenia rozwiązań technologicznych – wynika z badania „Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw – jak transformować biznes?”, które w grudniu 2019 roku przeprowadziła redakcja Computerworld razem z IFS.

W dobie konkurencyjnej gospodarki o sukcesie coraz częściej decyduje technologia i przemyślana strategia wykorzystania narzędzi cyfrowych. To dzięki nowym technologiom firmy są zdolne do zmiany modeli biznesowych, innowacyjności czy budowania nowych relacji z klientami. Choć tendencja ta jest mniejsza niż w Europie Zachodniej, rodzime firmy coraz śmielej sięgają po narzędzia IT, widząc w cyfryzacji szansę na poprawę efektywności czy optymalizację kosztów. Z drugiej strony wyrażają też obawę przed wykorzystaniem nowych rozwiązań, co podyktowane jest brakiem możliwości przewidywania, jakie będą faktyczne korzyści z wdrożonych zmian. Celem badania było sprawdzenie jak polskie firmy rozumieją transformację i z jakich dostępnych na rynku narzędzi korzystają, by zmieniać swój biznes.

W badaniu wzięło udział 102 przedstawicieli polskich firm. Większość z nich to przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, a więc średnie i duże organizacje, dysponujące własnymi działami IT. Przykładowo, aż 75% firm z sektora Przemysł/Produkcja/Wydobycie najczęściej wskazywało wdrażanie nowych narzędzi jako sposób realizacji cyfrowej transformacji. Niezależnie od sposobu pojmowania transformacji, firmy potrafią wskazać główne korzyści, które taka zmiana może przynieść. Wysoko cenią też możliwość optymalizacji kosztów. 14,4% odpowiedzi dotyczyło efektywnego podejmowania decyzji w oparciu o wcześniej niedostępne dane.

Ale zmiany rodzą również obawy. Tą kluczową jest trudność w oszacowaniu efektywności cyfryzacji. Bariery związane z wdrażaniem narzędzi cyfrowych wskazało 17,5% badanych. To też najczęściej wskazywana obawa tej grupy badanych, która w swoich organizacjach nie ma wdrożonego systemu klasy ERP (23%). 16.5% odpowiedzi wskazywało obawę o wysokie koszty wdrożenia narzędzi cyfrowych. To, co może cieszyć, to tylko 3% odpowiedzi wskazujących na negatywne doświadczenia z poprzednich wdrożeń. Oznacza to, że tylko znikomy procent organizacji ma za sobą nieudaną transformację. 

Istotnym elementem zmiany jest też model, w jakim podejmowane są decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. Decyzje technologiczne mają przecież realny wpływ na przyszłość firmy. O technologiach i informatyce nie można bowiem mówić w oderwaniu od całego biznesu firmy. W 43% badanych firm decyzje dotyczące zmiany strategii podejmowane są na szczeblu zarządzającym organizacją. 38% organizacji przejawia w tej kwestii pluralizm; inwestycje to wspólna decyzja zarządu i osoby odpowiedzialnej za dział IT. Niecałe 19% respondentów wskazało osobę z IT jako całkowicie decydującą o inwestycjach w informatykę.

Ankietowani zostali również zapytani, w jakie systemy zainwestowali w ciągu ostatniego roku. Prawie 27% wskazań uzyskała odpowiedź „systemy klasy BI i BA”. 23,4% odpowiedzi udzielono na inwestycję w system klasy ERP. Kolejne odpowiedzi to system CRM (17,2%), system ECM lub elektronicznego obiegu dokumentów (15,6%), Systemy do zarządzania produkcją MES (10,9%). Najmniej wskazań uzyskała inwestycja w systemy RPA.

Powróćmy na chwilę do ERP. Oprogramowanie tej klasy, mające usprawniać zarządzanie procesami musi być nowoczesną platformą. To dzięki niej odbywać się będzie dogłębny proces analizy danych (również w modelu chmurowym) mogących wspomagać organizację w jej transformowaniu i tworzeniu nowych modeli biznesowych. Nieco ponad połowa ankietowanych uważa, że posiadany przez nich system ERP jest wystarczający do obsłużenia procesów w firmie. 29% firm, które uznały posiadany system ERP za wystarczający, w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrobiło inwestycję właśnie w tym zakresie. Oznacza to, że blisko 1/3 przedsiębiorstw z tej grupy posiada nowy system.

31% ankietowanych uznało swój system ERP za spełniający oczekiwania, ale planuje go rozbudowywać o nowe funkcje. 20% firm z tej grupy zapowiedziało, że w ciągu najbliższych 2 lat będzie chciało informatyzować zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji. Będą więc rozbudowywać obecny system o potrzebne elementy. Organizacje, które będą potrzebować w swoim systemie ERP dodatkowych funkcji, najczęściej wskazywały chęć posiadania możliwości obsługi systemu z poziomu urządzeń przenośnych (dla pracowników w terenie) – 18,5% oraz zintegrowane standardowe mapy procesów biznesowych – również 18,5%. Natomiast 18% ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że nie posiada systemów klasy ERP. Nie oznacza to jednak braku inwestycji w narzędzia mogące posłużyć do cyfrowej zmiany w firmie. 40% firm, które nie posiadają systemów klasy ERP w ostatnim czasie inwestowało w systemy CRM, zaś 30% w systemy ECM. 40% firm nie posiadających systemów klasy ERP zapowiedziało, że ich najbliższą inwestycją będą systemy BI i BA. Po 25% przedsiębiorstw planuje inwestycje w systemy CRM i EDM.

Firmy, które zadeklarowały posiadanie systemu klasy ERP spełniającego oczekiwania rozumieją, że proces cyfrowej transformacji nie kończy się na zakupie najlepszego systemu ERP. Wiele z nich charakteryzuje się dojrzałością i świadomością, że cyfrowe zmiany wymagają kolejnych etapów. Dlatego też chcą sięgać po następne narzędzia.

Autorzy badania postanowili również sprawdzić, co mogłoby przekonać organizacje do wdrożeń systemów klasy ERP. Czy mogłoby to być rozwiązanie oparte o możliwość adaptacji chmurowej? Pytania zostały zadane wszystkim uczestnikom badania, niezależnie od tego, czy posiadają lub nie systemy klasy ERP. Blisko połowa (47%) przedsiębiorstw uznała, że model wdrożenia nie ma znaczenia, natomiast wszystko zależy od strony ekonomicznej przedsięwzięcia. Na pełny model chmurowy ERP zdecydowałoby się niecałe 9% ankietowanych. Wśród 18% przedsiębiorstw, które zadeklarowały brak systemów klasy ERP, rozwiązania chmurowe również nie cieszą się popularnością. 39% z nich stwierdziło, że wybór modelu wdrażania ERP zależy od czynników finansowych.

Wnioski? Polskie przedsiębiorstwa w planowanej i realizowanej transformacji cyfrowej zwracają szczególną uwagę na aspekt finansowy. Zachowują również rezerwę w adaptacji rozwiązań chmurowych, przynajmniej jeśli chodzi o systemy klasy ERP. Wyniki niosą też dawkę optymizmu. Przedsiębiorstwa wskazujące aspekt finansowy, nie wiązały ewentualnego wdrożenia z konkretnym modelem. Oznacza to, że mogą być otwarte na rozwiązania chmurowe, jeśli aspekt ekonomiczny będzie do przyjęcia. To w gestii producentów leży więc przekonanie potencjalnych klientów, że wariant chmurowy przyniesie korzyści ekonomiczne i wprowadzi nową jakość w działaniach operacyjnych przedsiębiorstwa.

Źródło: Computerworld.pl

Dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności