UKE: poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych! Infrastruktura, Internet, Inwestycje, Prawo i Telekomunikacja

REL-Internet3cropped

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamieścił na swojej stronie przydatny zbiór informacji – Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących uzyskać dostęp do infrastruktury lub nieruchomości na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych. Materiał z pewnością zainteresuje zarówno przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i  zobowiązanych do udzielenia dostępu.

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa), a wraz z nią instytucje: dostępu do budynku oraz dostępu do infrastruktury technicznej, weszła w życie 10 lipca 2010 r. Istotne nowe zapisy w megaustawie zaczęły obowiązywać  od  17 grudnia 2012 r. Zmieniły nie tylko obowiązki i uprawnienia stron, ale również sposób prowadzenia  przez Prezesa UKE postępowań administracyjnych. Nowe przepisy oraz trudności w ich interpretacji i stosowaniu spowodowały kłopoty m.in. z właściwym formułowaniem wniosków przez podmioty uprawnione do żądania dostępu i wpłynęły na opóźnienia w postępowaniach administracyjnych. W związku z tym, Prezes UKE przygotował i poddał do konsultacji z rynkiem w 2013 r. stanowiska dotyczące obowiązku zapewnienia dostępu wynikającego z art. 30 megaustawy oraz art. 139 Pt.

Duża liczba postępowań administracyjnych prowadzonych aktualnie przez Prezesa UKE w tym zakresie pokazuje, że najwięcej problemów sprawiają przedsiębiorcom telekomunikacyjnym kwestie formalne, których wnioskujący musi dopełnić, aby zarówno w trakcie negocjacji z podmiotem zobowiązanym do udzielenia dostępu i na gruncie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Prezesa UKE, jego wniosek był skuteczny.

Poradnik stanowi również odpowiedź Prezesa UKE na problemy zgłaszane przez rynek telekomunikacyjny podczas spotkań w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych działający przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz zdefiniowane przez Prezesa UKE w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

Poradnik określa kolejne działania jakie musi podjąć przedsiębiorca telekomunikacyjny zainteresowany dostępem, by prawidłowo ustalić charakter przysługującego mu uprawnienia,  przyspieszyć proces uzyskiwania dostępu w drodze zawarcia komercyjnej umowy z podmiotem zobowiązanym do udzielenia dostępu albo w drodze decyzji administracyjnej, zastępującej umowę między stronami.

Prezes UKE ma nadzieję, że przygotowane opracowanie pomoże przezwyciężyć trudności zgłaszane przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym i ułatwi stosowanie instrumentów prawnych, określonych w megaustawie i Prawie telekomunikacyjnym, zarówno na etapie negocjacji warunków dostępu, podpisywania umów jak i postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE, co przełoży się na wzrost konkurencji, a w konsekwencji przyniesie wymierne korzyści użytkownikom końcowym.

Załączniki:

Poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 

 

 

Źródło: UKE

Zdjęcie: relevanza.com            

UKE: poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych!
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności