UKE o projekcie PLI CBD 2 Bezpieczeństwo, Internet, Prawo i Telekomunikacja

Cell phone on laptop keyboard

UKE opublikowało informację o stanie realizacji prac w zakresie funkcjonalności systemu PLI CBD, która jest związana z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru.

W ramach realizacji Projektu Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD 2) zbliża się do końca zadanie związane z rozbudową systemu i wdrożeniem rozwiązania dotyczącego wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych oraz w sieciach stacjonarnych, wraz z modułami wspierającymi to rozwiązanie.

W ostatnim czasie przeprowadzony został szereg testów systemu PLI CBD (m.in. testy infrastrukturalne, niezawodności działania systemu, bezpieczeństwa IT). Równolegle trwają testy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz realizowane są na bieżąco ich wnioski w sprawie wystawiania certyfikatów dostępu do systemu PLI CBD, a także do nowego modułu PLI CBD – Systemu Obsługi Użytkowników.

Rozpoczął się również audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego PLI CBD, którego głównym celem jest przygotowanie systemu do certyfikacji zgodności z normami z zakresu zarządzania usługami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informacji, a także wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania oraz Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi. W ramach działań audytowych przeprowadzone zostaną również testy penetracyjne systemu PLI CBD.

Powyższe działania mają podnieść wiarygodność, zaufanie i pewność przechowywania danych w systemie PLI CBD. Sprawnie działający i przetestowany system będzie narzędziem dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, pozwalającym m. in. na pobieranie niezbędnych danych do właściwego kierowania połączeń. Jednakże, aby centralna baza danych zawierająca informacje o numerach udostępnionych i przeniesionych była bazą wiarygodną, konieczna jest ścisła współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi – podkreśla UKE.

Prowadzone obecnie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach projektu prace zmierzające do uruchomienia wszelkich funkcjonalności niezbędnych do komunikacji z PLI CBD i procedowania nowych wniosków o przeniesienie numeru z wykorzystaniem systemu (w terminie określonym przepisami prawa), są działaniami kończącymi ten etap projektu i jednocześnie stanowią wypełnienie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu PLI CBD. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi głosowe w sieciach ruchomych i stacjonarnych – również te usługi, które są oparte pośrednio i bezpośrednio o hurtowe usługi regulowane, zobowiązany jest do wdrożenia i realizowania komunikacji z systemem PLI CBD.

Końcowym efektem wdrożenia projektu PLI CBD 2 będzie udostępnienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zestawu informacji i narzędzi do kierowania połączeń telefonicznych, w tym do numerów przeniesionych oraz sprawnego wykonywania obowiązków w zakresie zapewnienia połączeń alarmowych i przekazywania lokalizacji wzywających pomocy.

Źródło: UKE
Zdjęcie: egospodarka.pl

UKE o projekcie PLI CBD 2
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności