Polska Cyfrowa: Uwaga, konkurs! Internauci, Internet, Inwestycje, Konkursy

1Stand_out_from_competition

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie pierwszy konkurs w Programie Polska Cyfrowa! Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program.

Najpierw zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, tj. dla  Działanie 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020.

Mowa przede wszystkim o przedsięwzięciach dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje uruchomić pierwsze konkursy jeszcze w 2014 r. W programie zarezerwowano na to działanie blisko 700 mln euro. Kolejne konkursy dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.

Jednym z warunków ogłoszenia konkursów jest podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dokument ten określa podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Otoczenia tj. wspierająca wdrażanie programu).

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada m.in. za ogłaszanie konkursów i rozliczanie projektów. Zadania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą koncentrowały się na koordynowaniu działań w zakresie informatyzacji i łączności oraz wytyczaniu kierunków cyfryzacji w Polsce.

Budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Są to przede wszystkim pieniądze na zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu (ponad 1 mld euro). Niewiele mniej (949,6mln euro) zaplanowano na dalszą budowę e-administracji, w tym wysoką dostępność i jakość e-usług publicznych, cyfryzację procesów back-office w administracji rządowej oraz cyfrową dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.

145 mln euro przeznaczono też na podnoszenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Chodzi m.in.o szkolenia i innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

 

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Zdjęcie: hosielts.org

Polska Cyfrowa: Uwaga, konkurs!
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności