Jaka stawka za dostęp do słupa energetycznego? Infrastruktura, Internet, Inwestycje, Prawo i Telekomunikacja

slupy

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowienia będącego opinią do projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ustalającej warunki dostępu dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do infrastruktury technicznej operatora energetycznego, przedstawiła zastrzeżenia wobec rozbieżności tych stanowisk w zakresie wysokości stawki za zapewnienie dostępu do słupów energetycznych przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu.

Wątpliwości Izby budzi znacząca różnica w wysokości zaproponowanych stawek za zapewnienie dostępu do słupów energetycznych z przeznaczeniem na potrzeby inwestycji telekomunikacyjnych. Podczas gdy UKE w projekcie decyzji wskazuje stawkę 5,52 zł netto jako rynkową (opierając się między innymi na postanowieniach szeregu umów zawartych pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi a operatorami infrastruktury energetycznej), to URE w swojej opinii proponuje 12,24 zł netto za jeden słup miesięcznie.

Mając na uwadze rozbieżność stawek zaproponowanych przez organy, KIKE zwraca uwagę na konieczność wypracowania jednolitego stanowiska. Według Izby będzie to istotne dla powodzenia realizacji projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, bowiem z uwagi na spodziewane większe obszary konkursowe z narzuconą odgórnie penetracją HP – wykorzystanie podbudowy słupowej może stać się dla wielu z inwestycji kluczowe.

KIKE zauważa, że choć Prezes URE wskazał, że właściwą stawką jest stawka wskazana przez PGE, tj. kwota 12,24 za słup miesięcznie, to PGE udostępnia jednak swoją infrastrukturę za ok. 2 zł za słup. W ocenie KIKE taka właśnie stawka jest właściwa.

Izba (choć postuluje o ustalenie stawki na poziomie 3,50-4,50 zł) przyznaje, iż uzasadnienie projektu decyzji Prezesa UKE uwzględnia przesłanki megaustawy, a ustalona stawka stanowi kompromis pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, a niektórymi operatorami infrastruktury energetycznej (część z nich godziła się już wcześniej na niższe stawki).

Z powyższych względów Izba przychyla się do stanowiska Prezesa UKE, natomiast wskazuje, iż konieczne jest podjęcie działań mających na celu wypracowanie wspólnego stanowiska Prezesa UKE i URE na przyszłość. Mając na względzie, iż w kompetencjach Ministra Cyfryzacji znalazło się wspieranie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowych, Izba prosi o interwencję w przedstawionej sprawie.

Źródło: KIKE, Polska Szerokopasmowa
Zdjęcie: tvr24.pl

Jaka stawka za dostęp do słupa energetycznego?
1 vote, 2.00 avg. rating (61% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności