Cyfrowe świętokrzyskie Internet, Inwestycje, Nowości

face

Ruszył system Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – w jednym miejscu zostały zgromadzone dane cyfrowe dotyczące zagospodarowania przestrzennego, geodezji, przestrzenna baza terenów inwestycyjnych, mapy glebowo – rolnicze czy hydrograficzne.  Dane będą powszechnie dostępne poprzez geoportal województwa oraz 13 portali powiatowych.

Pod koniec lipca, w trakcie konferencji „Świętokrzyskie w geoprzestrzeni i e-usługach”, pomiędzy województwem świętokrzyskim a 13 powiatami i 102 gmin zostały podpisane  porozumienia o  współdziałaniu w zakresie utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, pt. „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (SIPWŚ).

Utworzony w ramach projektu System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego gromadzi szeroko rozumiane dane przestrzenne oraz opisowe w  postaci różnorodnych map i baz danych, m.in. obejmuje wszystkie zasoby Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii, z Regionalną Mapą Numeryczną Województwa Świętokrzyskiego stanowiącą podstawę systemu, oraz – poprzez współpracę z powiatami – dane z powiatowych ośrodków geodezji.

– System pozwala na ich wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przetwarzanie, analizowanie, a także uruchamianie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną – mówi marszałek Adam Jarubas. – W ramach projektu utworzone zostały geoportale na poziomie wojewódzkim oraz w każdym z 13 powiatów, które świadczą usługi dostępu do baz danych Systemu Informacji Przestrzennej.

Funkcjonalność Systemu SIPWŚ jest zwiększona poprzez zastosowanie modułów tematycznych, które gromadzą i udostępniają dane oraz pozwalają na wykonywanie złożonych analiz przestrzennych dotyczących prognozowania i modelowania przestrzeni województwa zarówno w ujęciu przyrodniczym, technicznym jak i gospodarczo-społecznym. W przyszłości będą one  rozbudowywane o kolejne potrzebne użytkownikom obszary.

Obecnie system dysponuje 20-oma standardowymi modułami mającymi zastosowanie m.in. w ewidencji ludności, planowaniu przestrzennym, zarządzaniu kryzysowym, ochronie środowiska i geodezji.  Wdrażane są kolejne, obejmujące fundusze unijne, inwestycje samorządowe, ekologię, turystykę, zabytki, aktywność zawodową i działalność socjalną oraz transport, komunikację i działalność społeczną.

Projekt „Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Kosztował 25 mln złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Zdjęcie: aratubaonline.com

Cyfrowe świętokrzyskie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności