11 Forum Gospodarcze TIME SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0: Współpraca, wiedza, umiejętności – europejskie inwestycje w infrastrukturę i przemysł Wydarzenia

World  technology internet connection background

11 Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli, członków krajowych i zagranicznych organizacji oraz przedsiębiorstw europejskiego przemysłu cyfrowego. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. To miejsce spotkań, paneli, warsztatów. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0.

 

Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwoju. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań.

Biznes potrzebuje bardziej jednolitego rynku w obszarze specyfikacji technicznych i stosowanych standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice i na wygaszanie głównych źródeł konfliktów interesów” – mówi Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Do dyskusji organizatorzy Forum TIME zapraszają kadrę zarządzającą z firm branży teleinformatycznej, energetycznej i elektronicznej, ekspertów, naukowców i przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej. W tym roku w czasie Forum wśród panelistów znajdą się znamienici goście i wyjątkowi eksperci m.in.: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Mario Mankiewicz – Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecylia Bonefeld-Dahl – Prezes Zarządu Digital Europe, Antti Peltomäki, Deputy Director-General, Directorate-General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s, Zenon Sienkiewicz – Członek Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), Jaromir Novak, Chairman of the Council of the Czech Telecommunication Office, Martin Mellor – Prezes Zarządu Ericsson,  Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej Polkomtel, Francois Fallaher – prezes Orange Polska, a także Stefan Kamiński – Prezes KIGEiT, Jarosław Tworóg  – wiceprezes KIGEiT oraz Dr Oliver Blank – ZVEI.

Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Tematy poruszone podczas 11 FG TIME dotyczą potrzeb przedsiębiorców UE do tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności.

  • Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
  • Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.
  • Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G.
  • Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów.
  • Platformy Przemysłu 4.0.
  • Programy rozwoju sztucznej inteligencji (AI).
  • System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0.
  • Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.).

 

Warsztaty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 

Podczas 11 Forum TIME zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na realizację nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie istniejących produktów i usług w ramach projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Eksperci NCBiR zaprezentują nie tylko ofertę wsparcia i zasady udziału w konkursach z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), ale także przedstawią na konkretnych przykładach jak korzystać ze środków w ramach POIR. Odpowiedzą także o dobrych praktykach, podadzą wskazówki jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Warsztaty odbędą się w poniedziałek 4 marca w godzinach 12.00 – 15.00. Spotkanie realizowane w ramach projektu „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR”. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/

 

Warszataty Diginno Innovation Session

Z kolei 5 marca w godzinach 10.45 – 13.35 zapraszamy na sesję poświęconą kreowaniu i wdrażaniu innowacji w firmach od strony zarządzania. Cyfrowa transformacja przemysłu wymaga nowych metod zarządzania. W jaki sposób skutecznie tworzyć nowe rozwiązania i procesy w organizacji, jak efektywnie wprowadzać je w życie? Jak współpracować zarówno wewnątrz jak i z podmiotami na zewnątrz organizacji, aby osiągać jak najlepsze rezultaty dla biznesu. Różne metody, najlepsze praktyki, dyskusja. Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: www.fgtime.pl

patron

11 Forum Gospodarcze TIME SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0: Współpraca, wiedza, umiejętności – europejskie inwestycje w infrastrukturę i przemysł
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności