UKE: nadzór rynku wyrobów Bezpieczeństwo, Prawo i Telekomunikacja, Technologia

businessperson-working-at-the-office-2-uid

Na stronie UKE opublikowane zostało  podsumowanie z działań nadzoru rynku wyrobów. W wyniku przeprowadzonych kontroli, 513 wyrobów spośród 1610 skontrolowanych uznano za wyroby niespełniające wymagań (wyroby niezgodne). Oznacza to, że spośród znajdujących się w obrocie wyrobów, niemal co trzeci poddany kontroli wyrób nie spełniał wymagań.

Analizując ogólny poziom niezgodności należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki rozkłada się liczba wyrobów niezgodnych w odniesieniu do wszystkich wymagań. Najwięcej, bo aż 41% wyrobów niezgodnych, dotyczy urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (wymagania Dyrektywy R&TTE 1999/5), natomiast poziom niezgodności w zakresie podlegania wymaganiom kompatybilności elektromagnetycznej (wymagania Dyrektywy EMC 2004/108) osiągnął poziom 30%. Spośród wspomnianych dwóch kategorii wyrobów (EMC i R&TTE) 20% wyrobów skontrolowanych jednocześnie w zakresie wymagań ekoprojektu (tj. 80 spośród 393) wykazało dodatkowe niezgodności (niespełnienie wymagań Dyrektywy ErP 2009/125). Natomiast kontrole w zakresie wymagań dla etykietowania telewizorów wykazały nieprawidłowości w stosunku do obowiązków dystrybutorów i dostawców wobec 23 modeli telewizorów, spośród 93 skontrolowanych.

Według UKE pozytywnym efektem oddziaływania kontroli na rynek, jest odnotowany w 2014 r. spadek ogólnej liczby wyrobów niezgodnych, stanowiący skutek konsekwencji w działaniach kontrolnych Prezesa UKE.  Od 2012 r. do prowadzonych kontroli stosowane jest nowe podejście, wpisujące się w realizowaną w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej politykę prokonsumencką. Dzięki temu osiągnięto wysoką skuteczność wykrywania i podejmowania czynności zmierzających do eliminacji wyrobów niezgodnych z rynku, szczególnie w przypadku wyrobów objętych wymaganiami R&TTE.

Na uwagę zasługuje również coraz ściślejsza współpraca Prezesa UKE z organami celnymi. W minionym roku sprawozdawczym odnotowano znaczny wzrost liczby wniosków organów celnych o wydanie opinii Prezesa UKE w prawie zgodności wyrobów.

 

Źródło: UKE
Zdjęcie: visatonkin.com

UKE: nadzór rynku wyrobów
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności