PING Tygodnia 05.06 – 12.06.2017 PING

PING_770x433

Zarząd ZPMEiT Mediakom wydał oficjalny komunikat o zleceniu analizy prawnej w sprawie wyłączenia programów TVP z oferty programowej. Decyzja ta została podjęta z powodu napływających wniosków o usunięcie z oferty programów TVP, kierowanych do operatorów przez ich klientów.

Na pytanie „Czy możliwe jest wypowiedzenie umów na reemisję programów TVP, a w dalszej konsekwencji wyłączenie programów tego nadawcy z ofert operatorów telewizji płatnej?” – Mediakom otrzymał informację, że jest to możliwe.

[źródło: http://ictprofessional.pl/operatorzy-moga-wylaczyc-kanaly-tvp-ze-swoich-pakietow/]

9 czerwca 2017 r. Prezes UKE ogłosił konsultacje dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2010-2025 MHz.

Podmioty zainteresowane mogą składać swoje opinie i stanowiska do projektu e-mailem na adres: dzc_konsultacje@uke.gov.pl lub osobiście w siedzibie urzędu, w terminie  30 dni od rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.

[źródło: http://www.uke.gov.pl]

Debata orientacyjna ministrów na temat inwestycji na jednolitym rynku stanowiła główny punkt posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu, 9 czerwca br. Ministrowie ds. telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego zastanawiali się, jak zapewnić inwestorom w Unii Europejskiej większą przewidywalność prawną i inwestycyjną. Kontekst dla dyskusji stanowił trwający aktualnie przegląd ram prawnych Unii Europejskiej dla sektora łączności elektronicznej.

Podczas debaty pan Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji podkreślił, że należy zapewnić odpowiednie ramy dla inwestycji na rynku telekomunikacyjnym w UE, tworząc jasne i przejrzyste przepisy. Inwestycje powinny być oparte o dwa filary: inwestycje prywatne i te wspierane środkami publicznymi. Wsparcie dla inwestycji oznacza także zwiększenie efektywności instrumentów związanych z pomocą publiczną. – powiedział minister Szubert.

Minister położył też nacisk na znaczenie nadchodzących systemów 5G dla gospodarki i społeczeństwa. Ponieważ nie można na tym etapie rozwoju systemów 5G stwierdzić, jakie ramy regulacyjne będą najbardziej odpowiednie dla przyspieszenia ich rozwoju.

[źródło: https://mc.gov.pl/]

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło cykl prezentacji i wykładów pod nazwą #MeCenasTechnologii.

Ministerstwo chce stać się miejscem szeroko rozumianych spotkań technologicznych, które będą okazją do zapoznania się z tym, co czeka nas wszystkich w niedalekiej przyszłości – z tym, co jeszcze dzisiaj jest nowe i mało rozpowszechnione, ale już niedługo będzie naszą rzeczywistością. W związku z tym będą zapraszać firmy, które dysponują interesującymi technologiami i charakteryzują się dużym stopniem innowacyjności, a także ludzi nauki, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą podczas wykładów.

#MecenasTechnologii to forma całkowicie otwarta na zgłoszenia ze strony firm zainteresowanych prezentacją i osób chcących poprowadzić wykład. Wprowadzono jednak podział na bloki tematyczne, aby prezentacje były spójne i w miarę możliwości wyczerpywały jedno zagadnienie.

Obecnie trwa blok tematyczny obejmujący kwestie związane z biometrią, natomiast następne dwa to „sztuczna inteligencja i robotyka” oraz „technologia obrazu”.

[źródło: [źródło: https://mc.gov.pl/]

Nowe regulacje dotyczące sposobu egzekwowania abonamentu budzą duży sprzeciw klientów płatnej telewizji – szczególnie Cyfrowego Polsatu i nc+. Jak pokazuje badanie MEC, 72 proc. odbiorców kablówek i 75 proc. odbiorców platform jest przeciwnych temu, by ich operator przekazywał Poczcie Polskiej dane osobowe. Duża część wolałaby zrezygnować z kanałów TVP, by uniknąć tego scenariusza, a kilkanaście proc. badanych abonentów pay-tv twierdzi, że po wprowadzeniu przepisów wypowie umowę operatorowi. Gdyby rzeczywiście tak zrobili, rynek płatnej telewizji straciłby blisko 1,5 mln klientów.

Gdyby możliwe było usunięcie kanałów Telewizji Polskiej z pakietów telewizyjnych, by uniknąć konieczności przekazywania danych osobowych Poczcie Polskiej i opłacania abonamentu RTV, 67 proc. odbiorców płatnej telewizji zdecydowałoby się na takie rozwiązanie.

[źródło: http://satkurier.pl/]

9 czerwca 2017 roku zostało wysłane do Komisji Europejskiej uzupełnienie wniosku o interwencję, w związku z podejrzeniem naruszenia prawa Unii Europejskiej przez polski rząd wskutek projektowania rozwiązań prawnych dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego.

W ocenie siedmiu izb branżowych telekomunikacji i mediów nowelizacja tzw. „ustawy abonamentowej”, zobowiązująca dostawców płatnej telewizji do przekazywania danych abonentów w celu ściągania abonamentu RTV, może być niezgodna z prawem unijnym. Izby wystosowały wniosek do Komisji Europejskiej o podjęcie interwencji w tej sprawie.

Izby zwracają uwagę na następujące obszary potencjalnych niezgodności:

• Wprowadzenie nowej pomocy publicznej bez zgłoszenia Komisji Europejskiej

• Naruszenie zasady neutralności technologicznej

• Niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

• Niedopuszczalna zmiana celu przetwarzania danych abonenta

• Wątpliwe prawnie nowe obowiązki dostawców usług telewizji

[źródło: https://media2.pl/]

Platforma nc+ pracuje nad nową usługą umożliwiającą oglądanie wyemitowanych programów z kanałów znajdujących się w jej ofercie do 24 godzin wstecz. Nie wiadomo jednak kiedy nowa usługa zostanie udostępniona abonentom.

[źródło: https://media2.pl/]

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie jest pierwszą szkołą, do której Inea doprowadziła łącze światłowodowe na podstawie porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji. 
Zobowiązała się w nim podłączyć 641 placówek szkolnych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/ . Instalacje mają być gotowe do 30 września 2018 roku, a szkoły zostaną włączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

[źródło: http://www.telko.in/]

W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które to rozporządzenie reguluje m.in. zasady dofinansowania budowy sieci telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczy oceniania jednego z kluczowych parametrów wniosków o dofinansowanie. Stosowana będzie w kolejnym konkursie POPC.

Uzasadnienie brzmi następująco: ‚Jednym z elementów udzielania pomocy publicznej na podstawie przedmiotowego rozporządzenia jest konieczność uwzględnienia kryterium dotyczącego oceny wnioskowanej kwoty wsparcia lub maksymalnej intensywności wsparcia. Zgodnie z obowiązującym   rozporządzeniem udział tego kryterium, w maksymalnej liczbie punktów w ramach wszystkich kryteriów wyboru projektów stanowi nie mniej niż 30%. Wskazanie w rozporządzeniu minimalnego poziomu wagi punktowej dla danego kryterium ogranicza swobodę w zakresie kreowania zasad interwencji podejmowanych na podstawie przedmiotowego rozporządzenia związanych z udzielaniem wsparcia na inwestycje szerokopasmowe’

[źródło: http://www.telko.in/]

PING Tygodnia 05.06 – 12.06.2017
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Skomentuj

Current day month ye@r *

Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij "Akceptuję".
Polityka prywatności